Pomerania Film

Projekt logo i opracowanie księgi znaku dla funduszu Pomerania Film.