Szlak Gryfitów

Opracowanie identyfikacji wizualnej Szlaku Gryfitów obejmującej projekt logo głównego oraz projekt 20 znaków zabytków znajdujących się na szlaku.

Zlecenie wykonane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Obok / poniżej prezentujemy kilka stron z 113-stronicowego opracowania.