Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Opracowanie spójnej stylistyki graficznej materiałów promocyjno-reklamowych.

Zlecenie obejmowało wykonanie projektu, składu oraz przygotowanie do druku wydawnictw w wielu językach, w tym w angielskim, niemieckim, francuskim, chińskim oraz arabskim.